Psychiatrie

Psychiatrie is een specialisatie binnen de geneeskunde, dat zich richt op de diagnose, behandeling en preventie van mentale, emotionele, en gedragsstoornissen. Een psychiater is een arts die gespecialiseerd is in geestelijke gezondheid. Mensen met bijvoorbeeld verslavingsproblemen, neurologische aandoeningen (schizofrenie, autisme), of depressies kunnen baat hebben bij psychiatrische hulp.

Psychiaters zijn er ook voor mensen die stressproblemen hebben. Zij kunnen helpen om de diepere oorzaken van de stress te bepalen in een serie gesprekken. Omdat psychiaters artsen zijn, kunnen ze ook medicijnen voorschrijven. Psychologen zijn geen arts en kunnen dan ook geen medicatie opnemen in hun therapie.

psychotherapie om stress te verminderen

Psychiatrische hulp bij werkstress en burn-out

Een psychiatrische behandeling, of therapie, bestaat uit een serie gesprekken tussen psychiater en patiënt. Eerst wordt geprobeerd om je klachten te verminderen. Daarna proberen ze samen om erachter te komen, waarom de patiënt stressproblemen heeft. Sommige psychiaters leggen in hun therapie de nadruk op het omgaan met stressoren. Daardoor kun je na de therapie beter met stress omgaan. Andere psychiaters proberen meer de oorzaken van stress te identificeren, waardoor je als patiënt beter begrijpt waar de stress vandaan komt en hoe je de oorzaak daarvan aan kunt pakken. Weer andere psychiaters betrekken de privé- of werkomgeving bij hun analyse om te kijken hoe de stress van de patiënt samenhangt met sociale interacties met familie en vrienden, of met leidinggevenden en collega’s.