Werkstress

Werkstress is alle stress die door situaties op het werk ontstaat. Soms staat werkstress niet op zichzelf. Stress door privéproblemen kunnen hun weerslag vinden in je humeur en je daardoor gevoeliger maken voor problemen op het werk. Je raakt dan gestrest op het werk, doordat je al gestrest naar je werk gaat.

Op onze website laten we dit grotendeels buiten beschouwing. Bij analyses van stress met een meer psychiatrische benadering besteden we er wel aandacht aan. Het is immers van belang te weten wat de precieze oorzaken zijn van stress, en waarom stress zich op het werk manifesteert.

Werkstress kan verschillende oorzaken hebben. In het algemeen geldt, dat er een slechte balans is tussen iemands capaciteiten en behoeften in verhouding tot de eisen en de aard van de werkzaamheden of de samenwerking met collega’s of klanten.

Persoonlijke eigenschappen: geen “nee” kunnen zeggen, hoge eisen aan jezelf stellen, niet voldoende kunnen plannen en prioriteren, geen balans tussen werk en privé.

Inhoud van het werk: onduidelijke taken, onduidelijke verantwoordelijkheden, te hoge werkdruk, te moeilijk of juist te makkelijk werk.

Samenwerking met collega’s: pesten, afspraken niet nakomen, te weinig waardering, conflicten, slechte sfeer, geen rugdekking van leidinggevenden.

Organisatie: hiërarchie, te weinig vrijheid om te kunnen ondernemen.

werkstress is beroepsziekte nummer één

Technostress

Technostress is een vrij nieuwe term. Het geeft weer, dat mensen gestrest kunnen raken door moderne, mobiele, communicatiemiddelen: smartphones, internet, email, en sociale media.

Veel mensen voelen zich gedwongen om steeds hun email te controleren of om op sociale media te kijken of er nieuwe berichten zijn. Deze dwang komt volgens psychologen en psychiater voort uit de angst om iets te missen. “The fear of missing out”, zoals het in het Engels zo kernachtig wordt uitgedrukt.

De angst om iets te missen speelt zowel een rol in het privéleven als op het werk. In het privéleven is het belangrijk om bij een groep te horen, daarbinnen te kunnen discussiëren en deel te kunnen nemen aan activiteiten. Op het werk worden moderne communicatiemiddelen gebruikt om elkaar over de werkzaamheden te informeren, maar ook om mensen buiten werktijd aan het werk te zetten. Daardoor verliest iemand de controle over zijn privéleven. Dit is voor veel werknemers een grote stressor.


Werkdruk

Werkdruk is simpel gezegd de balans tussen de hoeveelheid uit te voeren werkzaamheden en de hoeveelheid beschikbare tijd. Bij een te hoge werkdruk moet er teveel gebeuren in een te korte periode. Dit is een grote bron van werkstress.

Bovendien moet het werk van goede kwaliteit zijn. Het leveren van goede kwaliteit betekent dat je zorgvuldig moet zijn, en dat kost tijd.

Tenslotte is het moment waarop werkdruk te groot wordt verschillend van persoon tot persoon. Sommige mensen zijn meer belastbaar; anderen hebben meer tijd nodig om een bepaalde taak goed of zorgvuldig te kunnen doen.

Zaak is om goed prioriteiten te stellen, en de belangrijkste werkzaamheden het eerst te doen. Vaak ook hoeft niet alles 100% in orde te zijn, 90% kan ook voldoende zijn om de baas of een klant tevreden te stellen. En als de werkdruk echt te hoog wordt, kun je altijd nog een keer “nee” zeggen of over de werkdruk te praten met je leidinggevende.


Overspannen

Je kunt overspannen raken als de werkdruk te hoog is, of wanneer er vaak vervelende dingen op je werk gebeuren. Bijvoorbeeld als een leraar vaak boze ouders op bezoek krijgt op school, of wanneer collega’s elkaar pesten.

Als je overspannen bent, kun je door rust te nemen meestal vrij vlug weer aan het werk. Je lichaam is in staat om de energiereserves weer aan te vullen en je geestelijk weer weerbaar te maken voor nieuwe spanningen of problemen. Misschien krijg je weer nieuwe ideeën over hoe je je werk aangenamer kunt maken of problemen kunt oplossen of vermijden.


Burn-out

Een burn-out is een toestand van je lichaam, waarin je totaal geen energie meer over hebt. Zelfs gewone, dagelijkse dingen worden een probleem. Je voelt je altijd moe en lusteloos. Een weekje rust nemen lost de problemen niet op. Je hebt zoveel van je zelf gevraagd, dat je volkomen opgebrand bent. Teveel stress gedurende een te lange periode.

Een burn-out is een aanslag op je welzijn en je bent er ook niet zomaar van genezen. Voordat iemand met een burn-out weer aan het werk gaat, zijn er gemiddeld 9 tot 10 maanden verstreken, soms zelfs veel langer. Burn-outs kennen dus een langdurend ziekteverzuim. Dat maakt de ziektekosten van stress dan ook zo hoog.

Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Let goed op de symptomen die je vertellen dat je richting een burn-out gaat. Probleem daarbij is, dat de meeste symptomen ook opgaan voor overspannenheid of stress in het algemeen. Maar als je een aantal van de symptomen herkent, is het sowieso goed even pas op de plaats te maken en goed over je situatie na te denken. En praat over je stressproblemen met mensen op het werk, je partner, en familie en vrienden.

Een aantal symptomen waar je op kunt letten zijn de volgende:

Vermoeidheid, slapeloosheid, lichamelijke pijn, verminderde eetlust, uitputting, verminderde concentratie, verminderd geheugen, minder zelfvertrouwen, snel geïrriteerd zijn, gevoelens van angst of depressie, afnemende productiviteit en kwaliteit op je werk, minder sociaal contact.